NURSANLAR HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TOPLANTISI

Haberleşme ve Bilgi Teknolojisi Toplantısı, 21 Mayıs 2018 tarihinde Nursanlar Holding merkezinde yapıldı.
Yapılan toplantıya Nursanlar Grup şirketlerimizin Bilgi İşlem yöneticileri ve IT Departman sorumluları katıldı. Veri güvenliğinin sağlanması, var olan güvenliğin artırılması, sanal sunucular ve replica alternatifleri toplantının ana maddelerini oluşturdu.

AKA 2018 BÜTÇE SUNUMU

AKA bütçe toplantısı 8 Ocak 2018 tarihinde, Holding merkezinde yapılmıştır. Toplantı, Sn. Erol Ergan, Sn. Aldo Bruno Dapei ve İcra Kurulu üyeleri ile Sn. Şamil Jane, Sn. Hüseyin Özden ve Sn. Nilgün Yiğit katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantıda; 2018 yılına yönelik finansal ve operasyonel göstergelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılarak, stratejik konulardaki gelişmelerin takibi için öneriler geliştirildi.

İK TOPLANTISI

Nursanlar grubu İK Yönetim toplantısı 17 Kasım 2017 tarihinde AKA’nın Orhangazi’de bulunan fabrikasında yapılmıştır. Holding, AKA, Takosan ve Nursan İnsan Kaynakları yöneticilerinin katıldığı toplantıya; Sn. Veli Ozan ve Babken Nanyan eşlik etmiştir.
Şirketlerin temel İK problemlerinin ve personel politikalarının görüşülmesinin yanı sıra verimliliği artırmak, problemlerin çözümü, yeni 360° performans değerlendirme raporunun hazırlanması, şirketlerin sendika ile ilişkileri konularında çalışmalar yapılmıştır.