Takosan Bütçe Toplantısı

Takosan bütçe toplantısı 20 Aralık 2016 tarihinde, Holding merkezinde yapılmıştır. Toplantı, Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri ile Takosan Genel Müdürü Sn. İsmail Çetinkal, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Sn. Arda Köken, Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) Sn. Ali Aran, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Sn. Sabahattin Büyük katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantıda; finansal ve operasyonel göstergelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, stratejik konulardaki gelişmelerin takibi yapıldı ve öneriler geliştirildi.
2016_12_20 Takosan Bütçe - Holding

AKA Bütçe Toplantısı

AKA Bütçe toplantısı 22 Aralık 2016 tarihinde, AKA Orhangazi’da yapılmıştır.
Toplantı, Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri ile AKA Genel Müdürü Sn. Koray Özyanık, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüseyin Özden, Mühendislik Müdürü Sn. İlker Kuzucu, İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Raif Kalender ve AKA Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrullah Yıldırım’ın, katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantıda kapsamlı bir değerlendirme ile genel finansal verilerin detayları incelenmiştir.

2016_12_22 AKA Bütçe - AKA

Nursan Bütçe Toplantısı

Nursan Bütçe toplantısı 26 Aralık 2016 tarihinde, Holding Merkezinde yapılmıştır. Toplantıya, Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinin yanı sıra Nursan firmasından Genel Müdür Sn. Kağan Yamakoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erol Yavaş, Mali İşler ve Finans Direktörü Sn. Ersin Şimşir katılmıştır.
Toplantıda; 2017 yılı için öngörüler değerlendirilip, Holding ve Nursan arasında bilgi paylaşımı yapılmıştır.

2016_12_26 Nursan Bütçe - Holding